maandag 17 november 2014

47. Brieven van twee broers

Sinds dinsdag staan op mijn bureau vier dozen met de briefwisseling tussen de broers Venemans, in bruikleen gekregen van de familie voor een artikel.

Pieter Johannes Venemans (1907-1995) was boekhandelaar en uitgever, aanvankelijk bij Rozenbeek & Venemans in Hilversum, later bij Boekhandel Dijkhoffz in Den Haag, de befaamde winkel op De Plaats, waar nu een restaurant gevestigd is. Zijn iets jongere broer Bernard Albert Venemans (1908-1992) studeerde theologie en werd beroepen als dominee in Friesland.


De drukpers van de Marnix Pers
De broers kochten samen een drukpersje dat in hun ouderlijk huis in Amsterdam werd opgesteld. Tussen 1932 en 1946 drukten ze daar voor hun  plezier een aantal boekjes, veelal voor gelegenheden, zoals verlovingen en huwelijken. De pers heette De Marnix Pers. Voor Het ideale boek (2010) schreef ik een artikel over deze private press, waarvoor ik me baseerde op brieven en proeven in de Koninklijke Bibliotheek, Museum Meermanno en het Letterkundig Museum.


Correspondentie van de gebroeders Venemans
(particuliere collectie)
Een paar jaar later werd ik benaderd door Cees Venemans, zoon van B.A., die de archiefexemplaren van zijn vader aan de KB schonk. Daarbij kwam ook de foto van het drukpersje te voorschijn. Maar, meer nog, er bleek ook een levenslange briefwisseling tussen de broers te hebben bestaan waarin allerlei wederwaardigheden over de Marnix Pers werden besproken. De afstand Amsterdam/Den Haag - Friesland zorgde er zo voor dat we nu veel meer over de Marnix Pers te weten kunnen komen. Die brieven zal ik nu gebruiken voor een vervolgartikel. 


Correspondentie van de gebroeders Venemans
(particuliere collectie)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten