maandag 12 januari 2015

53. Website over verzamelaars van boeken en prenten

In een bespreking van Piet Buijnsters Geschiedenis van de Nederlandse Bibliofilie voor De Boekenwereld polste ik de belangstelling voor een online repertorium van boek- en prentverzamelaars. 

Inmiddels is die website gelanceerd en beschikbaar (zie deze link naar BPN). 


Een uitgebreid (maar nooit definitief) overzicht van namen van verzamelaars staat nu online en daarmee is de eerste fase afgesloten. Dat gebeurde dankzij de werkgroep die bestaat uit Ayolt Brongers, Wim Heijting, Miriam Vogelaar, Coen Smeenk en ik.

Nu gaat het in de eerste plaats om verdieping. Daarvoor is ieders assistentie van harte welkom. Het beste is om een of enkele namen te adopteren, waarover u dan de komende tijd de nodige informatie kunt aanleveren. We bouwen het systematisch en laag voor laag op. 

Nu beginnen we met de persoonlijke informatie over de verzamelaar in kwestie. Zie de website voor details. Twee voorbeelden van verder uitgewerkte profielen van verzamelaars zijn daar ook te vinden.

Stapsgewijs ontstaat zo een overzicht van verzamelaars vanaf de Middeleeuwen tot heden en daarmee komen we tegemoet aan een langgekoesterde wens van onder andere Piet Buijnsters en - voor hem - Bert van Selm. De website wil uiteindelijk onderzoekers in staat stellen nieuwe vragen te stellen en te beantwoorden over het verzamelen van boeken in Nederland door de eeuwen heen.

Voor meer informatie, mail: paul.vancapelleveen@kb.nl.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten