donderdag 22 december 2016

122. Het handschrift van Picasso

In 2011 werd de KB-website uitgebreid met een artikel door auteur en onderzoeker Bregje Hofstede over een boek van de schilder Pablo Picasso en de dichter Pierre Reverdy. Ze schreef het tijdens een tutorial over kunstenaarsboeken. Hofstede merkte onder andere op:

'zowel het handschrift als de verfstreken vertonen enkele opzettelijke onregelmatigheden. Het schrift bevat correcties en overschrijvingen. Ook zijn er schuin aflopende of afgebroken regels, er zijn inktvlekken waar Reverdy's pen ongelijkmatig bewoog en door het opraken van de inkt is de kleurintensiteit niet constant.' Dat is bijvoorbeeld te zien op pagina 32 van het boek.


Le chant des morts (1948), p. 32
Dit artikel, 'Het handschrift in Le chant des morts', konden we ook in een Engelse versie publiceren op de meertalige website over de Collectie Koopman. Regelmatig merken we dat de teksten over de boeken uit deze collectie door een internationaal publiek worden opgepikt. Ook het aantal bruiklenen uit de collectie, voor tentoonstellingen, is door de beschikbaarheid van de website toegenomen. 

Onlangs zag ik dat Bregje Hofstedes artikel wordt geciteerd in een artikel over Le chant des morts en daarin worden haar bevindingen ingepast in die van anderen, als in een discussie waarin verschillende kanten van de zaak worden belicht.

Dat artikel is geschreven door Rodney Swan. Het heet 'Turning point. The aesthetic genealogy of Picasso’s illustrations for Reverdy’s Le Chant des Morts’ en verscheen in de bundel Art and book. Illustration and innovation (Cambridge Scholars Press, 2016, p. 85-104). Het is goed te zien dat de pagina's van de website een rol zijn gaan spelen in het wetenschappelijke debat over kunstenaarsboeken.

Zie ook: Le chant des morts
Geen opmerkingen:

Een reactie posten