zaterdag 4 november 2017

177. Met studenten MasterLanguage in Parijs (3)

Het laatste atelierbezoek op Allerheiligen in Parijs vond plaats in de buurt van de Bastille waar Michael Caine zijn drukkerij heeft ondergebracht. (Zie voor de eerste twee bezoeken: Kaldewey en Vielle).

Michael Caine
Begin jaren negentig nam Michael Caine het Atelier de la Cérisaie in Parijs over, toen kunstenaar, auteur en drukker Jean-Luc Lerebourg naar Bretagne verhuisde. Het atelier is een smalle, propvolle pijpenla. Caine is geboren in Leeds (1959), maar werkt al sinds 1990 in Parijs en vertelde dat hij nu zijn Engels aan het kwijtraken is. Hij vroeg me eens goed te kijken naar het tweetalige colofon van zijn nieuwe uitgave waar hij inderdaad de Franse termen in curieus Engels had vertaald.

Hij is gewend (kleine!) groepen te ontvangen in zijn atelier en doceert al sinds 1993 typografie aan de befaamde École Estienne. 

Ook hier werden de studenten aan het werk gezet. Ze mochten in verschillende lettertypen de titel voor zijn colofon zetten en vervolgens werden die op de proefpers afgedrukt, alles uiteraard voorzien van deskundig en amusant commentaar van Michael.

Aan het werk  in het atelier
van Michael Caine
Tegen half acht werd het programma afgerond met een diner in de Marais, waar de afgedrukte etsen werden voorgelegd aan mede-docent Olivier Sécardin, die alleen het laatste onderdeel had kunnen bijwonen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten