dinsdag 5 december 2017

185. Houtsneden van Thijs Mauve in Oxford

Een kleinzoon van de bekende negentiende-eeuwse schilder Anton Mauve heette Thijs Mauve. Deze kleinzoon (geboren in 1915) was vooral graficus en maakte talloze houtsneden van landschappen. Hij leverde ook boekillustraties aan Nederlandse uitgevers. Zo verschenen zijn illustraties bij sprookjes van Hans Christian Andersen en bij verhalen van Lev Tolstoj en Ivan Turgenjev, maar ook, bijvoorbeeld, in Vertellingen van de Veluwe (1971). Hij werkte als leraar meer dan twintig jaar aan de Vakschool voor Detailhandel in Arnhem. Daar fietste ik vroeger wel eens langs...

Sierpapier voor het omslag van The Wood Engravings from
Het Herstel der Kademuren in de Rotterdamsche Zeehavens
(2017)
In 1979 verhuisde hij naar de zuidkust van Engeland. Hij exposeerde internationaal zijn werk, bijvoorbeeld in Australië waar hij meewerkte aan een panorama van zestig bij zes meter. Ook schilderde hij in Kenia. Mauve overleed in zijn woonplaats Milton Combe in 1996 (hij werd net geen 82 jaar oud). 

Na zijn dood werd een deel van zijn houtblokken geschonken aan het Ashmolean Museum in Oxford. Daaronder zijn houtblokken die kort na de Tweede Wereldoorlog ontstonden en de Rotterdamse havens tot onderwerp hebben. Deze zijn nu voor het eerst van de blokken gedrukt door de Engelse particuliere drukker/uitgever The Reading Room Press.

Titelpagina (detail) van The Wood Engravings from
Het Herstel der Kademuren in de Rotterdamsche Zeehavens
 (2017)
De oorspronkelijke uitgave heette kortweg Het herstel der kademuren en verscheen in 1949 aan het einde van een jarenlange restauratie na de verwoestende bombardementen tijdens de oorlogsjaren. Voor elk hoofdstuk - het boek bevatte voornamelijk foto's - ontwierp Mauve een afbeelding in houtsnede, maar ze werden niet van de blokken zelf gedrukt, maar van clichés. (Overigens, de omslagtitel is: Herstel kademuren Rotterdamsche zeehavens en de voordehandse titel luidt: Het herstel der kademuren in de Rotterdamsche zeehavens. De rugtitel is weer anders: 1946-Havenherstel Rotterdam-1949). Het herstel van de muren was begonnen in 1946 en kwam in 1949 gereed. In totaal werden, volgens deze uitgave, 7790 meter kademuren herbouwd.

Houtsnede 'Heistellingen' in The Wood Engravings from
Het Herstel der Kademuren in de Rotterdamsche Zeehavens
 (2017)
Het herdenkingsboek uit 1949 werd 'aesthetisch' verzorgd door Thijs Mauve. De volgorde van de illustraties in de 1949-editie is iets anders dan die in de nieuwe uitgave. De illustratie van de 'Heistellingen' werd in 1949 alleen gebruikt voor de titelpagina en is hier tussen de illustraties voor de hoofdstukken 4 en 5 opgenomen.



Vignet en titelpagina van Het herstel der kademuren (1949)
Behalve de negen grote houtsneden, maakte hij ook twee vignetten, waarvan de kleinste in de nieuwe editie is beland op de titelpagina. Het grotere vignet van de Nieuw Rotterdam II werd als negende illustratie opgenomen.

De afdruk van de blokken is iets glanzender dankzij de inkt, en vanwege de moet is er ook wat meer diepte, al moet gezegd worden dat de druk met behulp van clichés in 1949 heel goed gedaan is. Daarin is de inkt matter en gelijkmatiger verdeeld. De dramatiek van de prenten in de nieuwe uitgave is vooral verhoogd door het gebruik van grijskleurige Zerkall Ingres papier.

Enkele losse errata en de 'odd' zetfout in het Nederlands geven alleen maar aan dat aandacht voor Nederlandse kunstenaars en boeken in het buitenland te zeldzaam is. De uitgeverij schonk een exemplaar van de nieuwe editie aan de KB, waar het binnenkort kan worden bekeken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten