maandag 11 augustus 2014

32. Een dansje voor een jaartal

Onlangs vroeg een collega van een andere bibliotheek mij waarom op onze website een uitgave van de dichter W.G. van Focquenbroch (1640-c.1670) was gedateerd op 'circa 1957'. Het is een moderne uitgave en het leek hem wel juist, maar waarop was onze beschrijving gebaseerd?

Dichter op het scherm, Nederlandse poëzie


Hij trof de gegevens aan op Dichter op het scherm, onze webpagina's over Nederlandse poëzie. Bij Focquenbroch is een geïllustreerde bibliografie opgenomen waarin de uitgave zo stond beschreven. De uitgave bestaat uit één blad, 51 bij 32 cm, aan één zijde bedrukt, en bevat één gedicht: 'Sarabanda aan Fillis'. Dit wordt wel eens een rijmprent genoemd, maar er hoort geen prent bij. Het is meer een klein affiche.

W.G. van Focquenbroch, Sarabanda aan Fillis (1957)

Op de achterzijde van het exemplaar van de KB (aanvraagnummer KW 1056 G 2 [33]) staat een journaalnummer, een nummer dat verwijst naar de aanwinstenboeken van de KB. Op volgorde van binnenkomst werden uitgaven bijgeschreven in de administratie. Het boek had nummer 576521 gekregen. Dat is dus het 6521ste boek in het jaar 1957. In het boek staat de ontvangstdatum keurig genoteerd: 30 december 1957.

Nieuwjaarsuitgave


Ook staat er bij van wie het boek is ontvangen. Dat was antiquariaat en uitgever C.P.J. van der Peet in Amsterdam en daarbij stond nog de intrigerende opmerking ‘57/’58’. Dat leek te duiden op een uitgave ter gelegenheid van de jaarwisseling.

Met die gegevens kon nauwkeurig gezocht worden in het Nieuwsblad voor de boekhandel. In de aflevering van 9 januari 1958 (p. 30) stond een overzichtje van ontvangen nieuwjaarsuitgaven en die van Van der Peet stond er ook bij. 

De tekst van het gedicht is niet gezet, maar uitgeschreven. In het Nieuwsblad stond daarbij wat niet op het blad zelf te vinden is, namelijk dat de kalligrafie het werk was van Georg Salden (geboren in 1930), een neefje van de bekende typograaf Helmut Salden. Georg Salden kwam net als zijn oom uit Essen waar hij in 1950-1954 studeerde aan de Folkwang-Werkkunstschule. Als grafisch ontwerper maakte hij onder andere advertenties en stands voor beurzen, maar na 1972 legde hij zich helemaal toe op het ontwerpen van lettertypen

Nadat het gedicht was uitgeschreven is het vermenigvuldigd in de drukkerij van Ellerman Harms in Amsterdam. 

Al met al kon ik mijn collega met zekerheid vertellen dat de uitgave uit 1957 stamde.

Nieuwsblad voor de boekhandel, 9 januari 1958, p. 30 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten